fbpx
Επιλογή Σελίδας

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Εγκλωβισμός παραγωγικής δυνατότητας

Πολλοί ικανοί και παραγωγικοί ασφαλιστικοί πράκτορες    εγκαταλείπουν τη νέα παραγωγή σε παλιούς ή νέους πελάτες παγιδευμένοι στην εξυπηρέτηση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου και  μιας σειράς αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων

Αποστείρωση της σχέσης με τον πελάτη

Η έλλειψη ουσιαστικής και ανθρώπινης επικοινωνίας με τον πελάτη εξαιτίας του πλαστού φόρτου εργασίας απομακρύνει τον ασφαλιστικό πράκτορα από την προσωπική σχέση και ανοίγει την πόρτα για την απώλειά του

Απώλεια εσόδων

Η απώλεια  παραγωγικών ευκαιριών,  εξαιτίας της πολυδιάσπασης του ασφαλιστικού πράκτορα,  φέρνει με τη σειρά της, τεράστια απώλεια εσόδων από νέες προμήθειες και μπόνους παραγωγικότητας

Η παγίδα της δραστηριότητας

είναι γνωστό στους περισσότερους από μας ότι αρκετές ημέρες μας σπαταλώνται σε μία σειρά από διοικητικές και άλλες εργασίες, χρονοβόρες και ανούσιες

 

Σπατάλη ενέργειας

Πολλοί ασφαλιστικοί πράκτορες αποπροσανατολίζονται και χάνουν το δυναμισμό και την ενέργεια τους παγιδευμένοι σε μία σειρά από διαδικασίες προεργασίας, “εξυπηρέτησης”, “εκπαίδευσης”   επισκέψεων στα κεντρικά των εταιρειών και λοιπά

Ακριβοπληρωμένες λειτουργίες

Πολλοί ασφαλιστικοί πράκτορες σπαταλούν σημαντικά ποσά προσλαμβάνοντας μία γραμματεία ακριβό πληρώνοντας έτσι την απελευθέρωση λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους,  ενώ στην πραγματικότητα ελάχιστες από αυτές τις διαδικασίες μετατρέπονται σε ευκαιρίες πωλήσεων

Πόσο αξίζει ο παραγωγικός χρόνος σας;

Πολύς χρόνος σπαταλιέται σε μία σειρά από δευτερεύουσες λειτουργίες και διαδικασίες περιορίζοντας τα περιθώρια της παραγωγικής δραστηριότητας. για έναν ασφαλιστικό πράκτορα που μπορεί να βλέπει πελάτες και να κλείνει δουλειές Αυτό αποτελεί απώλεια κεφαλαίου

Κανονιστικές ελλείψεις

Πολλές από τις διαδικασίες κανονιστικής προσαρμογής όπως  συμπλήρωση εντύπων, τήρηση αρχείων, προετοιμασία μελέτης,  τηρούνται πλημμελώς αφήνοντας σοβαρά “κενά ασφαλείας” Δίνοντας ταυτόχρονα  κακή εικόνα εξυπηρέτησης στον πελάτη

Σχέση κόστους - οφέλους

Η έλλειψη κοστολόγησης των παραγωγικών και δευτερευουσών δραστηριοτήτων δημιουργεί μία ανισορροπία μεταξύ τους η οποία κοστίζει πολύ ακριβά για το αντίστοιχο όφελος το οποίο αποφέρει

Η λύση που προσφέρει το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών

Η μελέτη που έχει κάνει το ΙΧΟΣ και οι λύσεις που προτείνει βασίζονται και αποδεικνύονται από την έρευνα της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, η οποία λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες για:

  • Αύξηση παραγωγής
  • Πλήρη κάλυψη των υφιστάμενων πελατών
  • Στήριξη των ικανών ασφαλιστικών πρακτόρων
  • Προετοιμασία της νέας γενιάς ασφαλιστικών πρακτόρων
  • Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Αξιοποιεί τις ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας και των αναγκών της αγοράς:

  • Υπάρχει στην αγορά υψηλό ποσοστό μορφωμένων και ικανών νέων οι οποίοι υποαπασχολούνται ή απασχολούνται σε αλλότριους κλάδους
  • Υπάρχει σημαντικό ποσοστό ικανών ασφαλιστικών πρακτόρων με αποδεδειγμένο ταλέντο και φερεγγυότητα οι οποίοι έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν ανθρώπους, να δημιουργούν σχέσεις και να κάνουν πωλήσεις
  • Οι νέες υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις ζητούν από τους ασφαλιστικούς πράκτορες να εφαρμόζουν τεχνικές εξυπηρέτησης υψηλής πιστότητας και ποιότητας

Σύντομη περιγραφή της ιδέας

η πρόσληψη μορφωμένων και εκπαιδευμένων βοηθών ασφαλιστικού πράκτορα ( assistant advisor), οι οποίοι θα υποστηρίζουν τεχνικά, επικοινωνιακά και πωλησιακά ασφαλιστικούς πράκτορες με μεγάλο αριθμό πελατών και χαρτοφυλακίου

Ο ρόλος του ινστιτούτου

 

Business plan

Δημιουργήσαμε και θέτουμε στη γνώση κάθε ενδιαφερόμενου ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο με τις επενδυτικές χρηματοδοτικές και λειτουργικές παραμέτρους της εφαρμογής του νέου θεσμού, σε αυτό περιλαμβάνονται ο στρατηγικός σχεδιασμός η ανάλυση συνθηκών οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι καθώς και προβλέψεις σε βάθος τριετίας

Ο ρόλος του ινστιτούτου

Έχουμε δημιουργήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για τον ασφαλιστικό πράκτορα και τον assistant. η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων αποτελεί αναντικατάστατη προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου. αυτό άλλωστε συμπεραίνεται από την μειωμένη απόδοση αντίστοιχων προσπαθειών των ασφαλιστικών εταιρειών

Υλικό υποστήριξης

Παρέχουμε η δημιουργούμε εκ νέου υλικό υποστήριξη στο business plan που περιλαμβάνει εγχειρίδια, υποστηρικτικά έντυπα και software

Συμβουλευτική

Στηρίζουμε σε όλα τα στάδια την εφαρμογή παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στον assistant και τον ασφαλιστικό πράκτορα ώστε αυτοί να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία σε ποιότητα και διάρκεια

Τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού πράκτορα που έχει ανάγκη από assistant to the advisor

 

 Υψηλή ικανότητα στις πωλήσεις και την επικοινωνία

Υψηλή ικανότητα στην εξεύρεση νέων πελατών

Αριθμό πελατών πάνω από 200

Μεγάλο χαρτοφυλάκιο

Διάθεση για επιμόρφωση μικρής έκτασης σε θέματα διοίκησης ηγεσίας και συντονισμού

Διάθεση για ανάπτυξη της επιχείρησής του και αύξηση των κερδών του

 

Για την επιλογή του assistant advisor απαιτείται η διαμόρφωση και τήρηση ενός ειδικού προφίλ, ικανό να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, που παράλληλα διαθέτει προσόντα και την προοπτική για ένταξη του αν το επιθυμεί στην ομάδα του ασφαλιστικού πράκτορα ως ανεξάρτητος επαγγελματίας

Τα χαρακτηριστικά του assistant to the advisor

i

Πτυχιούχος κατά προτίμηση οικονομικού ή ασφαλιστικού κλάδου

Υψηλή αναλυτική ικανότητα

Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα

Δυνατότητα να τηρεί διαδικασίες γρήγορα και αποτελεσματικά

Ικανότητα να ενισχύει τις σχέσεις του πελάτη με τον ασφαλιστικό πράκτορα

Γνώσεις σε τεχνολογίες διαχείρισης στοιχείων, marketing

Κάτοχος πιστοποιητικού A

Τα χαρακτηριστικά του assistant to the advisor

i

Πτυχιούχος κατά προτίμηση οικονομικού ή ασφαλιστικού κλάδου

Υψηλή αναλυτική ικανότητα

Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα

Δυνατότητα να τηρεί διαδικασίες γρήγορα και αποτελεσματικά

Ικανότητα να ενισχύει τις σχέσεις του πελάτη με τον ασφαλιστικό πράκτορα

Γνώσεις σε τεχνολογίες διαχείρισης στοιχείων, marketing

Κάτοχος πιστοποιητικού A

Διαδικασία προετοιμασίας του ασφαλιστικού πράκτορα και του assistant

Προετοιμασία του assistant

Συμμετοχή στο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ινστιτούτου για την προετοιμασία του assistant to the advisor

On the job training σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό πράκτορα

Διαδικασία τελικής αξιολόγησης

Προετοιμασία του advisor

Συμμετοχή σε μίνι εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ινστιτούτου για την προετοιμασία του ασφαλιστικού πράκτορα στη συνεργασία του με τον assistant

On the job training σε συνεργασία με τον assistant

Συμβουλευτική καθοδήγηση από το ινστιτούτο για την οικοδόμηση της σχέσης συνεργασίας

Καθήκοντα του assistant to the advisor

T

ΕΞΕΥΡΕΣΗ

Κάνει έρευνα αγοράς για εξεύρεση νέων ευκαιριών πώλησης

ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ

Κάνει την απαραίτητη έρευνα και διαμορφώνει την μελέτη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνεί με τον πελάτη για διευκρινήσεις

R

ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Συντονίζει τη διαδικασία του προασφαλιστικού ελέγχου και την έκδοση

c

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κάνει την απαραίτητη έρευνα και διαμορφώνει την μελέτη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακολουθεί μαζί με τον σύμβουλο προϊοντικές και άλλες εκπαιδεύσεις

l

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Προετοιμάζει και πιστοποιεί το ραντεβού με τον πελάτη

i

ΑΡΧΕΙΟ

Καταγράφει το ιστορικό των συναντήσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Συμπληρώνει και διασφαλίζει όλα τα κανονιστικά έντυπα

k

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προετοιμάζει τη συνάντηση παράδοσης του συμβολαίου για τον πράκτορα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Κρατά στατιστικά στοιχεία

Τι ωφελείται ο ασφαλιστικός πράκτορας

Εξοικονομεί χρόνο προετοιμασίας και διαδικασιών προς όφελος της πώλησης και της επικοινωνίας

Βελτιώνει την επαγγελματική εικόνα του προς τον πελάτη μέσω της καλής οργάνωσης και της σωστής παρουσίασης της δουλειάς του

Διασφαλίζει άριστη εξυπηρέτηση προς τον πελάτη του

Βελτιώνει τη σχέση της επαγγελματικής με την προσωπική του ζωή

.

Οικονομική διαχείριση και σχεδιασμός

Μετατρέποντας το καθεστώς φορολογίας και εισφορών σε ευκαιρία επένδυσης και αξιοποιώντας πιθανά προγράμματα επιδοτήσεων επιτυγχάνουμε μόχλευση της παραγωγικής δυνατότητας του ασφαλιστικού πράκτορα μειώνοντας το κόστος των βοηθητικών λειτουργιών και αυξάνοντας τα κέρδη από τις παραγωγικές δραστηριότητες

Το ινστιτούτο διαθέτει όλη τη μελέτη και το business plan αυτής της επένδυσης

.

Νομικές εξασφαλίσεις

Ο assistant to the advisor συνάπτει συμφωνητικό συνεργασίας με τον ασφαλιστικό πράκτορα το οποίο προβλέπει την εχεμύθεια του, την διαφύλαξη των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση του, ρήτρα μη ανταγωνισμού και λοιπά ( το πλήρες συμφωνητικό έχει δημιουργήσει το ινστιτούτο και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων

.

Εξεύρεση assistant

Έχουμε αναλάβει την προσέλκυση και αξιολόγηση των κατάλληλων υποψηφίων για την υλοποίηση του project. η εξεύρεση επιλογή και εποπτεία της ολοκλήρωσης αυτής της προσπάθειας αναλαμβάνεται από το ινστιτούτο και μπορεί να διαρκέσει έως και το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των πρακτόρων και των βοηθών τους

Βάση δεδομένων

Δημιουργούμε μία βάση δεδομένων η οποία καταγράφει και αναλύει τα δεδομένα των δύο πλευρών προτείνοντας το βέλτιστο συνδυασμό των δύο χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η παρουσίαση η έναρξη λειτουργίας και η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου εξαρτάται από το βαθμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ασφαλιστικών πρακτόρων

 

Το ινστιτούτο χρηματοοικονομικών σπουδών λειτουργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος και συντονιστής και παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ασφαλιστικούς πράκτορες. η ανεξαρτησία του ινστιτούτου εγγυάται την αποφυγή εμποδίων που προκύπτουν από τα Politics και το micromanagement των δομών της ασφαλιστικής αγοράς

Το project αυτό ενδιαφέρει

Άμεσα

Ασφαλιστικούς πράκτορες με οικονομική και παραγωγική αυτοδυναμία και επιχειρηματικό προσανατολισμό που διαθέτουν διευρυμένο πελατολόγιο και υψηλό χαρτοφυλάκιο και επιθυμούν μία στρατηγική ανάπτυξη βασισμένη στην υψηλή τους ικανότητα

Το project αυτό ενδιαφέρει

Έμμεσα

Μπορεί να ωφελήσει συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων οι οποίοι θέλουν να απεγκλωβίσουν την παραγωγική δύναμη των δυνατών ασφαλιστών τους αυξάνοντας θεαματικά την παραγωγή της ομάδας τους

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να ελπίζουν στις υπηρεσίες ενός ανεξάρτητου φορέα και να επιτύχουν την υψηλότερη απόδοση τις επενδύσεις που κάνουν σε εξεύρεση νέων ανθρώπων

Ολόκληρη η ασφαλιστική αγορά μπορεί να ωφεληθεί στρατηγικά από την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες και την ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της

  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 67% 67%