fbpx
Επιλογή Σελίδας

Τον Οκτώβριο του 1993 ο κ. Δ. Κοντομηνάς ανέθεσε την ευθύνη της εκπαιδευτικής συνεργασίας με τον αμερικανικό οργανισμό LUTC (LIFE UNDEWRITING TRAINING COUNCIL) στον κ. Χρήστο Σταυρίδη . Προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεργασία αυτή δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τη μορφή σωματείου , που ονομάστηκε Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ).
Ο οργανισμός LUTC ήταν πασίγνωστος όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως για τα πρωτοποριακά συστήματα εκπαίδευσης ασφαλιστικών συμβούλων , που με το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο γνώσεων και αποτελεσματικών πρακτικών συνέβαλαν αποφασιστικά στην αύξηση των ασφαλίστρων ανατρέποντας πολλές από τις συνηθισμένες πρακτικές .
Το ξεκίνημά του LUTC χαρακτηρίστηκε από μια πράξη υπευθυνότητας και επαγγελματισμού γιατί ασφαλιστικοί σύμβουλοι ανταγωνιστικών εταιριών συμφώνησαν στο ότι εάν συνεργαστούν στον εκπαιδευτικό τομέα ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση των ιδίων , των νέων συναδέλφων τους και κυρίως στη καλλίτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους .
Έτσι στον τομέα του κύκλου πώλησης ο καθένας τους, που πίστευε ότι ήταν το δυνατό του σημείο, κατέγραψε με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια τις πρακτικές που εφάρμοζε με επιτυχία .Σκοπός του ήταν αφ’ ενός να τις μοιραστεί με τους υπόλοιπους ομοτέχνους του και αφ’ ετέρου να βοηθήσει τους νέους που επιθυμούσαν να μάθουν από τους παλαιότερους και έμπειρους την τέχνη του ασφαλιστικού συμβούλου για τη ταχύτερη διάδοση της ιδέας της ασφάλισης και κατά συνέπεια την εξασφάλιση των εισοδημάτων και των περιουσιών των πελατών τους.
Το εγχείρημα είχε μεγάλη επιτυχία γιατί προοδευτικά το μιμήθηκαν και οι επόμενες γενεές ασφαλιστικών συμβούλων και προέκυψε μια τόσο σημαντική βιβλιογραφία, που απετέλεσε τη βάση της επιστήμης της διαμεσολάβησης για τη διάδοση της ασφαλιστικής ιδέας . Η ασφαλιστική επιστήμη μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπο αυτάρκη στην ανάγκη του . Μπορεί να εξαλείψει από τη γη τη φτώχεια και την πείνα. Μπορεί να εξασφαλίσει σε κάθε οικογένεια και γενικότερα σε κάθε άτομο κάτι πιο σημαντικό από την υλική επάρκεια ή την ευημερία… την αξιοπρέπεια . Για όλα όμως αυτά τα τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα υπάρχει μια προϋπόθεση , ο λήπτης των ασφαλιστικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική παιδεία και να πιστεύει στην δύναμη της πρόνοιας που σημαίνει να διακρίνεται από υψηλό πνευματικό επίπεδο . Δηλαδή μεταξύ της μετάνοιας και της πρόνοιας να επιλέγει ενσυνείδητα πάντοτε τη δεύτερη.
Είναι γεγονός ότι η μετάφραση στα ελληνικά και η προσαρμογή του τεράστιου σε όγκο αυτού υλικού είχε ένα κόστος απαγορευτικό για το μικρό πλήθος των απασχολουμένων στην αγορά μας ,δηλαδή ως επένδυση ήταν βέβαιο ότι δεν θα αποσβεστεί .Συμβαίνει όμως , έστω σπάνια , η αγάπη για το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη για το κέρδος και έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία επιστημόνων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και στην Κύπρο .
Μέχρι το 2002 είχαν αποφοιτήσει 750 ασφαλιστικοί σύμβουλοι στη Ελλάδα και 500 στην Κύπρο .Το 2003 λόγω διαφοράς αντιλήψεων των χρηματοδοτών το ΙΧΟΣ προσφέρθηκε σε όποιον ενδιαφερόμενο είχε την δυνατότητα να το συνεχίσει με δική του επένδυση και τότε το ανέλαβε ο κ. Χρήστος Σταυρίδης .Το 2004 οι δυσχέρειες αυξήθηκαν διότι το The American College που από το 2000 είχε συγχωνευθεί με το Life underwriter training council αποφάσισε να διακόψει τις εκτός των ΗΠΑ δραστηριότητές του . Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να γραφούν νέα βιβλία με διαφορετικό περιεχόμενο και φιλοσοφία, που να είναι προσαρμοσμένα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και συνεπώς συμβατά με την ελληνική και κυπριακή νομοθεσία . Επίσης έπρεπε να επινοηθεί νέο σύστημα διδασκαλίας προσαρμοσμένο λιγότερο στις ελάχιστες επενδυτικές δυνατότητες του συνταξιούχου πλέον κ. Σταυρίδη και περισσότερο στις συνδρομές των ασφαλιστικών συμβούλων που αξιοποιούσαν τις υπηρεσίες αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού .
Με τη στήριξη ορισμένων φίλων συντονιστών υποκαταστημάτων, ασφαλιστικών συμβούλων ,εθελοντών αποφοίτων , που συνιστούσαν επιστημονικές επιτροπές , συνεργατών και φίλων της προσπάθειάς αυτής, καθηγητών Πανεπιστημίου και δημοσιογράφων του κλαδικού τύπου, σήμερα το ΙΧΟΣ έχει περισσότερους από 1500 περίπου αποφοίτους .
Τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος που το διαφοροποιούν από όλα τα υπόλοιπα που έχουν το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο είναι κυρίως τα ακόλουθα :
Α) Τα μαθήματα που διδάσκονται υποστηρίζονται από πλήρες εκπαιδευτικό υλικό , δηλαδή βιβλία ,λογισμικά , επικαιροποιημένα βοηθητικά σεμινάρια κλπ.
Β) Οι σπουδαστές καταβάλουν τα δίδακτρα από τις προμήθειες που κερδίζουν στην προσπάθεια να καλύψουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς τους στόχους κατά την εκπαιδευτική τους περίοδο .
Γ) Η πρόκριση για το ετήσιο πτυχίο κάθε σπουδαστικού έτους εξαρτάται τόσο από τις θεωρητικές τους γνώσεις όσο και από τις παραγωγικές τους επιδόσεις .
Δ) Τα πτυχία τους πιστοποιούνται και υπογράφονται από εκπρόσωπο του ΙΧΟΣ και από τον επόπτη τους στο παραγωγικό σύστημα .
Ε) Όταν αποφοιτήσουν , η φωτογραφία τους και το συνοπτικό βιογραφικό τους ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του ΙΧΟΣ ώστε να γνωρίζει ο δυνητικός ασφαλισμένος ότι ο σύμβουλος με τον οποίο διαπραγματεύεται έχει επιστημονική κατάρτιση.
ΣΤ) Η ενημέρωσή των αποφοίτων επικαιροποιείται διά βίου , ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρει να είναι ανωτάτου επιπέδου.
Τέλος ένας τομέας που πρέπει να τονιστεί είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του Ινστιτούτου και το οργανόγραμμά του. Το Ι.ΧΟ.Σ δημιουργεί και διαθέτει το πλέον σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς για τους διαμεσολαβούντες. Το διοικητικό του συμβούλιο και η επιστημονική επιτροπή καθορίζουν τα εκπαιδευτικά εγχειρήματα, που τα υλοποιούν συνεργαζόμενες εταιρείες και εκπαιδευτές, που έχουν επιλεγεί με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Ήδη διανύουμε το εικοστό πρώτο έτος από την έναρξη της λειτουργίας μας στην ασφαλιστική αγορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ