Το βασικό πρόγραμμα της ανώτερης εκπαίδευσης που παρέχει το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών για πάνω από 20 έτη .

Πρόκειται για πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα 24 έως 36 μηνών,

και εξασφαλίζει στον επαγγελματία έναν ακαδημαϊκό τίτλο αναγνωρισμένης ποιότητας και κύρους.

Τι είναι και ποια είναι η ιστορική διαδρομή του Certificate in Insurance Bussines

To CIIB είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων βασισμένο στο «αναστοχαστικό μοντέλο» εκπαίδευσης , ένα εκπληκτικής αξίας και από τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα εκπαίδευσης που έχει αρχικά επινοηθεί και τεθεί σε εφαρμογή στην Ακαδημία του Πλάτωνος

Τον τρόπο εκπαίδευσης αυτόν έχει υιοθετήσει και το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο εκπαίδευσης ασφαλιστών στην Αμερική το L.U.T.C με 35.000 σπουδαστές σε κάθε έτος  και το οποίο το Ι.ΧΟ.Σ. εκπροσωπούσε στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά μέχρι 2004.

Το CIIB καλύπτει θεματικά ολόκληρο το φάσμα τον απαραίτητων γνώσεων ενός ασφαλιστή καριέρας που επιθυμεί να επιτύχει και να διακριθεί σε μια από τις πιο κοινωφελείς και επικερδείς σταδιοδρομίες

3 αυτοτελείς κύκλοι Σπουδών – Θεματικές Ενότητες

Α’ Κύκλος Σπουδών Ασφαλίσεις Προσώπων

Ευρύ φάσμα γνώσεων για την πώληση ασφαλειών που απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες» 

B’ Κύκλος Σπουδών Ασφαλίσεις Νομικών Προσώπων

Όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την πώληση ασφαλειών που απευθύνονται σε Επιχειρήσεις κλπ» 

Γ’ Κύκλος Σπουδών Ο Επιχειρηματίας Ασφαλιστής

Όλες οι γνώσεις για την πλήρη επιχειρηματική ανάπτυξη του Ασφαλιστικού γραφείου 

Σκοπός του C.I.I.B.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να δημιουργήσει επιστήμονες διαμεσολαβητές, ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.

Προσδοκά να τους εξοπλίσει με επιστημονική γνώση, σύγχρονες τεχνικές και πλούσιες πληροφορίες που θα ενισχύσουν το επαγγελματικό τους κύρος, την οικονομική τους ανάπτυξη και το κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του επαγγελματία ασφαλιστή

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεικόνας και της ασφαλιστικής προσωπικότητας του ασφαλιστή

Ο εμπλουτισμός των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του επαγγελματία ασφαλιστή με αποτέλεσμα την εδραίωσή του στην ασφαλιστική αγορά

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του στην διαχείριση ασφαλιστικών υποθέσεων μεγάλων πελατών και η θεαματική άνοδος του μέσου ασφαλίστρου

Η άμεση πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτώνται σε κάθε συνάντηση και ψυχολογική ενδυνάμωση με την βοήθεια της ομάδας

Η διατήρηση και αύξηση της παραγωγής στις αγορές που ήδη κινούνται, και η είσοδος  σε νέες αγορές που απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και τεχνογνωσία

Πώς μπορεί να σε βοηθήσει το C.I.I.B» 

Ανάλογα με την θέση σου στην αγορά και ανάλογα με τις προσδοκίες και τους στόχους σου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα C.I.I.B μπορεί να σε βοηθήσει ως εξής:

«Είμαι Ασφαλιστικός Σύμβουλος με εμπειρία…»

Θα βελτιώσεις θεαματικά τις αποδόσεις σου και θα αποκτήσεις ρυθμό στην διαδικασία πωλήσεων

Θα αυξήσεις την μέση προμήθειά σου τους αποκτώντας  πρόσβαση σε αγορές με υψηλό εισόδημα

Θα αυξήσεις το κύρος σου στην αγορά κατέχοντας πιστοποιημένες γνώσεις και επιστημονικό προφίλ

“Είμαι νέος Ασφαλιστικός Σύμβουλος…”

Θα θεμελιώσεις την Επιτυχία σου σε μια καταξιωμένη καριέρα

Θα βελτιώσεις θεαματικά τις αποδόσεις σου και θα αποκτήσεις άνεση στην διαδικασία πώλησης

Θα αυξήσεις το κύρος σου στην αγορά κατέχοντας πιστοποιημένες γνώσεις και επιστημονικό προφίλ

Είμαι συντονιστής Ασφαλιστών…

Θα βοηθήσεις την ομάδα σου να επιτύχει σταθερά υψηλές παραγωγές

Θα αποκτήσεις ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό πλαίσιο για τους συνεργάτες σου

Θα αναπτύξεις το ομαδικό πνεύμα και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των συνεργατών σου

«Εκπαιδευτική Μέθοδος Ι.Χ.Ο.Σ.»

«Αναστοχασμός»

Είναι  ένα παράθυρο  μέσα από το οποίο  οι επαγγελματίες μπορούν  να δουν και να επικεντρωθούν  στο περιεχόμενο της εμπειρίας που  οι ίδιοι έζησαν, με ένα τρόπο που  τους έδωσε την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν,  να αντιλαμβάνονται, με τελικό σκοπό να επιλύουν   τις αντιφάσεις μέσα από την πρακτική τους, μεταξύ   του τι είναι επιθυμητό και τι πραγματοποιήσιμο

«Περισσότερα για την αναστοχαστική Μέθοδο» 

Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες σπουδαστών , διότι η ανταλλαγή εργασιακής εμπειρίας ,η συζήτηση μεταξύ των σπουδαστών και το ομαδικό πνεύμα ,  αποδεδειγμένα ωφελούν όλους τους συμμετέχοντες . Ο επιμελητής της ομάδας είναι ο συντονιστής και εμψυχωτής της στην διαδικασία των συναντήσεων και στα θέματα που αφορούν την προετοιμασία, την συζήτηση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών της δράσεων.

«Περισσότερα για τον θεσμό του Moderator» 

«Εφαρμογή»

 

Κάθε εβδομαδιαία συνεδρία συνοδεύεται από παραγωγικούς στόχους, ασκήσεις ή εργασίες για το διάστημα μέχρι την επόμενη. Επιτυγχάνεται έτσι η αφομοίωση των εκπαιδευτικών στόχων και η βελτίωση της παραγωγικής δρστηριότητας. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας «εμπειρία – στοχασμός – εφαρμογή» ο ασφαλιστής συνειδητά εφαρμόζει την νέα γνώση και εφαρμόζει στην επαγγελματική του καθημερινότητα, αλλαγές στις πεποιθήσεις του και στην δράση του

 

«Τριπλή Πιστοποίηση» 

Ο τίτλος CIIB φέρει την 3πλή πιστοποίηση του Ι.ΧΟ.Σ  που βεβαιώνει πως ο επαγελματίας που τον κατέχει έχει

Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσεων

Επαγγελματική επάρκεια

Ελεγμένη δεοντολογική συμπεριφορά

 

«Συχνές Ερωτήσεις»

«Ποιο είναι το κόστος των σπουδών; Υπάρχει τρόπος διευκόλυνσης ως προς την τακτοποίηση του;» 

 

Το  Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών  ΙΧΟΣ , μένοντας πιστό στους στόχους που τηρεί εδώ και 15 έτη , να υποστηρίζει και να εκπαιδεύει τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο , αποφάσισε για την περίοδο της κρίσης να προσφέρει τα εκπαιδευτικά του πακέτα με την σοβαρή έκπτωση του 40% .

Πιο συγκεκριμένα , ενώ από την ίδρυση του τα δίδακτρα κάθε ακαδημαϊκού έτους ήταν 1.000 ευρώ , εδώ και δύο έτη είναι 600 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπ όψη την μειωμένη ρευστότητα της αγοράς και θέλοντας να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους , δίνει την δυνατότητα , τα δίδακτρα να δοθούν τμηματικά:

Εγγραφή 200 ευρώ

Εξετάσεις τριμήνου 200 ευρώ

Τελικές εξετάσεις 200 ευρώ.

Το κόστος των βιβλίων (2 τόμοι ανά ακαδημαϊκό έτος ) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα , όπως επίσης και οποιοδήποτε υποστηρικτικό πωλησιακό υλικό κρίνει το Ινστιτούτο πως θα βελτιώσει την απόδοση του σπουδαστή κατά την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων του στην αγορά.

Τα εξέταστρα επίσης περιλαμβάνονται στο ποσό των διδάκτρων .

Το πτυχίο κάθε έτους παραδίδεται σε κάθε μαθητή που έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του , στο τέλος κάθε σπουδαστικής περιόδου και η οικονομική συμμετοχή σε αυτό είναι 15 ευρώ.

Το τελικό πτυχίο παραδίδεται σε κάθε μαθητή που έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του , στο τέλος των τριών σπουδαστικών κύκλων , σε ειδική τελετή ορκωμοσίας και η οικονομική συμμετοχή σε αυτό είναι 20 ευρώ.

 

«Ποιος είναι ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων; Γιατί το ΙΧΟΣ δεν έχει εισηγητή;» 

 

Είναι απόλυτα εύλογο κάθε σπουδαστής που επενδύει χρόνο και χρήμα στην εκπαίδευση του να αναρωτιέται για τα οφέλη της.

Η επαγγελματική εξέλιξη (όπως και η προσωπική) απαιτεί την εφαρμογή πολλών διανοητικών εργαλείων , όπως οι δεξιότητες συλλογισμού, η ανάπτυξη κρίσεων, η διατύπωση ορθών προτάσεων κα.

Με αυτόν τον τρόπο το άτομο μπορεί να επικοινωνεί μέσω συνομιλίας ή να επιτυγχάνει νοητικούς στόχους , μέσω διαλόγου.

Πρακτικά όμως …

Οι περισσότεροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι δεν έχουν διδαχτεί την διαφορά μεταξύ συνομιλίας και διαλόγου, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πότε χρησιμοποιούν το ένα ή το άλλο στην πωλησιακή διαδικασία.

Ο σπουδαστής μέσω της εκπαίδευσης έχει την δυνατότητα ν’  αναπτύξει την δημιουργική , συνεκτική , αναλυτική , συζευκτική , επινοητική , ορθολογική , διευρυντική , επαγωγική , παραγωγική , επιμεριστική , διαγωγική, βιωματική, συλλογιστική, διερευνητική, αναστοχαστική, εννοιολογική, ταξινομητική, κριτική σκέψη.

«Πως μπορεί η εκπαίδευση αυτού του είδους να είναι αποτελεσματική και να αυξήσει την αποτελεσματική γνώση;» 

 

Μια εξαιρετικά εύστοχη παρατήρηση σχετικά με την διδασκαλίας κάνει ο M Lipman στο βιβλίο του «Η σκέψη στην εκπαίδευση», εκδόσεις Πατάκη.

« Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται , όταν διδάσκουμε μεταδίδοντας τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν σ ένα θέμα , καλλιεργούμε μια απόμακρη και θεωρητική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα και όχι μια πρακτική».

Ο Lipman προτείνει «… η τάξη να γίνει κοινότητα διερεύνησης…»

– Μαθαίνοντας από την εμπειρία των άλλων : Η συλλογική μάθηση βασίζεται στις εμπειρίες που βιώνονται από κοινού. Πχ η έρευνα μιας συγκεκριμένης αγοράς , ή η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου πώλησης , εμπειρίες οι οποίες συζητούνται και αξιολογούνται από όλους τους μετέχοντες.

– Η αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε ομάδα θετικής συνεισφοράς στην πρόοδο και την εξέλιξη και όχι σε ένα ανταγωνιστικό (ακόμα και ημι-εχθρικό σε λανθάνουσα μορφή περιβάλλον). Οι σπουδαστές θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια να ξεφύγουν από τους συνειρμούς που τους καλούν στο κλίμα που είχαν διδαχθεί στις τάξεις ακόμα και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

– Οι σπουδαστές αντικαθιστούν την έννοια του λάθους και σωστού με τις έννοιες του λειτουργικού και δυσλειτουργικού. Κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά για έναν σπουδαστή , μπορεί να μην λειτουργεί για έναν άλλον . Αυτό δεν το καθιστά λάθος.

– Επιμεριστική σκέψη: Η προσωπική διαδικασία πρόσληψης της πληροφορίας , επεξεργασίας της και εξαγωγής συμπερασμάτων μετατρέπεται σε συλλογική .Ένας σπουδαστής ρωτάει , κάποιος άλλος απαντάει , ένας τρίτος βάζει ένα πρακτικό πλαίσιο στο συμπέρασμα που προέκυψε κοκ.

– Αρχιτεκτονική ιδεών: όταν η ύλη που παρέχει το βιβλίο έχει υποστηρικτικό και μερικώς καθοδηγητικό ρόλο , αφήνει περιθώριο στους σπουδαστές, να δομήσουν με τις σκέψεις τους ένα νέο μοντέλο πάνω στο θέμα που τους δίνεται. Το νέο αυτό μοντέλο περιέχει τις εμπειρίες τους και τις σκέψεις τους γύρω από το θέμα . Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο νοητικό οικοδόμημα , πιο χρηστικό για το επάγγελμα τους , διότι είναι πιο ταιριαστό.

– Η διατύπωση ερωτήσεων από τους σπουδαστές στο θέμα του βιβλίου , ανοίγει τον δρόμο στον διάλογο και στην απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν στην συγκεκριμενοποίηση του αφηρημένου.

Μια τέτοια δεξιότητα είναι απολύτως απαραίτητη στον ασφαλιστικό σύμβουλο καθώς διευκολύνει τον ίδιο και τον πελάτη του να δουλεύουν με θέσεις και όχι με υπαινιγμούς και υποθέσεις. Πχ στην αφηρημένη διατύπωση του πελάτη « με καλύπτει το ταμείο μου» μια ερώτηση του τύπου «τι εννοείς , ποια από τις καλύψεις θεωρείς επαρκή ή ταιριαστή σε σένα;» μπορεί να δώσει μια πιο σαφή οπτική για το τι ακριβώς έχει ο πελάτης στο μυαλό του , ακόμα και στον ίδιο τον πελάτη.

– Η ανοιχτή συζήτηση βελτιώνει τις δεξιότητες της σκέψης , διότι προάγει την ορθή κρίση. Καθώς σε μια ομάδα υπάρχουν περισσότερες από μια συλλογιστικές διαδικασίες , είναι λογικό να επωφελούνται όλοι οι μετέχοντες.

Το ΙΧΟΣ σε συνεργασία με τον διευθυντή γραφείου , ορίζει τον επιμελητή τάξης , του οποίου τα καθήκοντα σε γενικές γραμμές είναι συντονιστικά.

Ο επιμελητής λαμβάνει γραπτές οδηγίες από το Ινστιτούτο ( οδηγός επιμελητού) και μπορεί να απευθύνεται σε έναν από τους συμβούλους εκπαίδευσης για οποιαδήποτε απορία.

 

«Ποια είναι η υποστήριξη του ΙΧΟΣ στην ομάδα;» 

 

Το ινστιτούτο δίνει την δυνατότητα σε κάθε ομάδα σπουδαστών να στείλει με τη μορφή email ή στο forum όλες τις ερωτήσεις που δεν μπόρεσαν να απαντηθούν με την αναστοχαστική διαδικασία στο μάθημα.

Επίσης ο σύμβουλος εκπαίδευσης που έχει οριστεί για την συγκεκριμένη ομάδα , θα βρίσκεται σε επικοινωνία , προκειμένου να δίνεται απάντηση σε οποιαδήποτε απορία.

Επιπλέον το ινστιτούτο συνεργάζεται με νομικό και φοροτεχνικό σύμβουλο που θα απαντήσουν γραπτώς , γνωμοδοτώντας στις ερωτήσεις της ομάδας , οι οποίες έχουν σταλεί γραπτώς , με τη μορφή email ή στο forum .

Εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνολογικές γνώσεις της ομάδας , μπορεί να υποστηρίζεται με ενισχυτική διδασκαλεία από το ΙΧΟΣ μέσω skype.

Αν η ομάδα θεωρήσει πως χρειάζεται υποστήριξη στον τεχνολογικό τομέα , ο επιστημονικός σύμβουλος θα καθοδηγήσει τον επιμελητή τάξης στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο σύμβουλος μπορεί να παρίσταται μια φορά τον μήνα σε μια από τις συναντήσεις της ομάδας προκειμένου να δώσει επιπλέον πληροφορίες και πωλησιακό υλικό στην ομάδα.

Οι ομάδες εκτός Αθηνών , μπορούν να έχουν ενισχυτική διδασκαλία με την προϋπόθεση πως θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής.

 

«Πως μπορώ να διακόψω την παρακολούθηση; Τι επιβάρυνση θα έχω;» 

 

Ο Σπουδαστής μέχρι και την δεύτερη συνεδρία έχει δικαίωμα να διακόψει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση , εκτός από το δικαίωμα εγγραφής. Συμπληρώνει την σχετική αίτηση και επιστρέφει το βιβλίο του και οποιοδήποτε άλλο υλικό έχει παραλάβει.

Υπενθυμίζουμε πως τα δίδακτρα είναι 600 ευρώ για κάθε κύκλο σπουδών και κανονικά όπως σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι προκαταβλητέα. Λόγω της κρίσης και ως προσωρινό κίνητρο , παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να τα καταβάλλουν σε τρεις δόσεις . Αν ο σπουδαστής έχει επιλέξει να παραμείνει στο μάθημα πέρα των δυο πρώτων συνεδριών καταβάλλει τα οφειλόμενα στο ινστιτούτο , διατηρώντας το δικαίωμα του στην εξαμηνιαία διευκόλυνση που παρέχεται και στους υπόλοιπους σπουδαστές.

 

«Τι δικαιώματα έχω ως απόφοιτος ;» 

 

-Επικοινωνία και υποστήριξη από το ΙΧΟΣ .

-Ανάρτηση του βιογραφικού και φωτογραφίας του α.σ σε ειδικό διαδικτυακό τόπο.

-Ενημέρωση για το πρόγραμμα νέων ημερίδων και συμμετοχή σε αυτές με σημαντική έκπτωση.

-Οι απόφοιτοι που σπούδασαν με τα παλαιά βιβλία , έχουν δικαίωμα με έκπτωση 50% να σπουδάσουν με τα νέα βιβλία , ακόμα και αν δεν μετέχουν σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα .

 

«Τι δικαιώματα έχω ως συνδρομητής;» 

 

-Ο συνδρομητής του ΙΧΟΣ γίνεται αυτόματα μέλος του ΙΧΟΣ και έχει το δικαίωμα πλοήγησης στo site σε όλα τα πεδία τα οποία είναι κλειδωμένα. Από αυτά τα πεδία θα μπορεί να κατεβάσει υλικό που αφορά :

Στο νομοθετικό πλαίσιο επιχειρήσεων και ιδιωτών,

Στο φορολογικό πλαίσιο,

Σε θέματα υποστήριξης πωλήσεων,

Ηχητικά θέατρα πωλήσεων και videos

-Θα μπορεί να θέσει ερωτήματα στον νομικό και φοροτεχνικό σύμβουλο του ΙΧΟΣ , προκειμένου να έχει γνωμοδοτημένη απάντηση.

-Μέσω forum θα μπορεί να θέτει τις ιδέες του , τις ερωτήσεις και προβληματισμούς του και να παίρνει απαντήσεις από συναδέλφους , αξιοποιώντας την εμπειρία τους.

-Να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις μελών του ΙΧΟΣ με θεματολογία που είναι επίκαιρη.

-Ανάρτηση του βιογραφικού και φωτογραφίας του α.σ σε ειδικό διαδικτυακό τόπο.

-Ενημέρωση για το πρόγραμμα νέων ημερίδων και συμμετοχή σε αυτές με σημαντική έκπτωση.

-Να αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα του ΙΧΟΣ κάνοντας το όνομα του ευρύτερα γνωστό.

-Να συμμετέχει στην νέα έκδοση του βιβλίου του ΙΧΟΣ με τίτλο «»

-Να υποβάλλει τις διορθώσεις του στο ΙΧΟΣ για τα τρέχοντα βιβλία ή ακόμα και να κάνει προσθήκη σε αυτά , επώνυμα.