Επιλογή Σελίδας

Ιστορικά στοιχεία δημιουργίας και λειτουργίας του Ι.ΧΟ.Σ

Τον Οκτώβριο του 1993 ο κ. Δ. Κοντομηνάς ανέθεσε την ευθύνη της εκπαιδευτικής συνεργασίας με τον αμερικανικό οργανισμό LUTC (LIFE UNDEWRITING TRAINING COUNCIL) στον κ. Χρήστο Σταυρίδη . Προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεργασία αυτή δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ένας μη...

Συχνές ερωτήσεις

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ; Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών ΙΧΟΣ , μένοντας πιστό στους στόχους που τηρεί εδώ και 15 έτη , να υποστηρίζει και να εκπαιδεύει τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο , αποφάσισε...
Ο θεσμός του Επιμελητή τάξης (moderator)

Ο θεσμός του Επιμελητή τάξης (moderator)

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών συνδυάζει την θεωρητική εκπαιδευτική διαδικασία με βιωματικές και διαδραστικές εφαρμογές . Οι βασικοί κύκλοι σπουδών , έχουν ως βάση την πρακτική στην αγορά μέσω εργασιών δράσης και περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες συναντήσεις...

Αναστοχασμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

[ultimate_heading main_heading=»Τι είναι ο αναστοχασμός στην εκπαίδευση;»]Ως αναστοχασµός προσδιορίζεται γενικότερα η κριτική εξέταση των πεποιθήσεων του ατόµου και ο έλεγχος από πού αυτές πηγάζουν και προέρχονται µε στόχο την αναθεώρηση µιας εµπειρίας µε βάση την...

Pin It on Pinterest